Opvangpaketten BSO

 

De opvangtijden sluiten aan bij de schooltijden van Vrije school De Zevenster. Kinderen die gebruik maken van andere basisscholen, zijn van harte welkom in BSO Aurelia en De Maanvlinders. Het pakket kunnen we aanpassen, dit in overleg.

Buitenschoolse opvang 2022
52 weken  8.02
 
 
40 weken €9.01
Opvang gedurende de 40 schoolweken. Ruildagen kunnen niet ingezet worden tijdens vakantieperiodes. Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden.
 
Opvang inclusief vervoer €9.01
Wij halen kinderen op van de volgende basischolen;
Camelot, De Vlonder, De palster en De Springplank. Het opvangpakket maken wij passend bij de school. Wij volgende de vakantieplanning van Vrije school De Zevenster.
 
Voorschoolse opvang €
  
Mocht u interesse hebben in vakantie opvang? Dan graag even contact met ons opnemen; 0413-332983

  

Blok A (alleen schoolweken, dagen kunnen niet worden geruild in een vakantieperiode)

 

0                 13:00 uur tot 14:45 uur

 

Blok B (alleen schoolweken, dagen kunnen niet worden geruild in een vakantieperiode)

 

0                   14:45 uur tot 18:30 uur

 

0             14:45 uur tot 17:30 uur

 

Blok C 52 ( alle schoolweken, in een vakantieperiode worden de uren verrekend)

 

0          13:00 uur tot 18:30 uur

 

0          13:00 uur tot 17:30 uur

 

Blok C 40 (alleen schoolweken, dagen kunnen niet worden geruild in een vakantieperiode)

 

               0 13:00 uur tot 18:30 uur

 

               0 13:00 uur tot 17:30 uur

 

Voorschoolse opvang

We bieden voorschoolse opvang aan van 07:00 uur tot 08:30 uur,