Pedagogiek

Het hebben van een positieve levenshouding, plezier in het leven (en leren), het leren openstaan voor anderen, helpen mee aan deze persoonlijke ontwikkeling. Door bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven, door het te omringen met mooie en waarachtige dingen kan het kind een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een krachtige levenshouding. De pedagogisch medewerker wil een goede band met elk kind opbouwen, zodat het zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. De zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Spelen is doen en leren. Spelen is doen alsof. Spelen is nieuwsgierigheid. Spelen is bewegen, voelen, proeven en ruiken. Spelen is aandacht en betrokkenheid. Spelen is plezier. Spelen is samen met anderen.