Extra speelochtend 3+groep

De speelochtend verschilt qua indeling en inhoud van een andere ochtend. Er wordt aandacht besteed aan verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. De juf biedt activiteiten aan, die bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters op deze leeftijd passen. De peuters spelen in kleine groepjes en krijgen gericht materiaal, taal- en geheugenspelletjes en concentratieoefeningen aangeboden. Er wordt voorgelezen uit prentenboekjes. Tevens wordt er aandacht besteed aan de sociale vaardigheden door middel van samenspel.
 
De 3+ groep wordt gezien als extra voorbereiding op de kleuterklas. De peuters komen spelenderwijs in aanraking met vaardigheden, die in de kleuterklas van belang zijn. Daarnaast betekent een extra dagdeel een stapje dichter bij het aantal dagdelen op de basisschool.
De Speelochtend vindt elke woensdag plaats in de peuterspeelzaal van: 08:30-12:30 uur.

Wilt u gebruik gaan maken van deze 3+ plus groep, dan kunt u uw peuter direct aanmelden door te mailen naar: vlindertuin-uden@stichting-istia.nl