Pedagogiek

In de peuterspeelzaal bieden we voor elk kind een warme, omhullende plek, waarbinnen het zich veilig voelt en waar het volop, naar eigen interesse en belangstelling, kan spelen. Een plek waar elk kind vol vertrouwen zijn eigenheid kan en mag uitspreken. Daarbij is het beiden van rust, omhulling en regelmaat belangrijk.
 
De peuterspeelzaal stelt zich tot doel om kinderen, naast de gezinsituatie, een omgeving te bieden waar zij kunnen spelen en zich ontwikkelen. Waarin de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld. Net als in een gezin wordt de dag met elkaar geleefd en wisselen de momenten van activiteit en rust elkaar af. De peuterspeelzaal wil een omgeving creeren die tegemoet komt aan de behoefte van uw kind om op deze manier zelf ervaringen op te doen.
 
Het dagritme van de peuterspeelzaal
Het kleine kind gaat nog helemaal op in de beleving van het moment en kent nog niet de ordenende structuur van tijd. Daarom vinden wij het van belang om uw kind enerzijds tegemoet te komen in zijn behoefte om in alle rust tijdens zijn spel de wereld te ontdekken en in zich op te nemen, en anderzijds van buitenaf een duidelijke stuctuur aan te bieden van ritme en regelmaat. De dag heeft daarom een vast ritme en ziet er als volgt uit:
 
08:30- 09:00 binnenkomen, slofjes aan en ouders nemen afscheid.
 
09:00 Vrij spel en broodjes bakken voor de liefhebbers
 
09:30 Fruit eten, daarna weer vrij spel
 
10.00 Verschonen, toilet bezoek
 
10:30 Aan tafel fruit eten, een kopje thee drinken met rijstwafel
 
10.45 Naar buiten onder alle weeromstandigheden
 
11:45 Aan tafel zingen en brood eten
 
12:15 In de kring luisteren naar het tafelverhaal en zingen
 
12:30 Afscheid nemen en naar huis
 
Het afsluitlied
De zonnne gaat dalen, de sterretjes stralen, De vogels in de boom, zij zingen in hun droom. Naar huis toe, naar huis toe....Tot de volgende keer lieve kinderen, tot de volgende keer allemaal