Wie zijn wij

Alle pedagogisch medewerkers hebben minimaal een MBO- opleiding afgerond. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de kinderen die aan hun zijn toevertrouwd. De pedagogisch medewerkers observeren, begeleiden en verzorgen naar individuele behoefte van het kind.
 
De pedagogen zijn geschoold in het opnemen en analyseren van interactie en communicatie. Binnen De Vlindertuin werken er medewerkers met diverse achtergronden en opleidingen (Spw ¾, kraamzorg en/-of Hbo Pedagogiek, Pabo, Psychologie en Creatieve therapie). We dragen de vlindertuin samen met; vrijwilligers, groepsondersteuners (mensen met een beperking), stagiaires en alle pedagogisch medewerkers. We hebben bewust gekozen voor deze diversiteit binnen het team. Ieder draagt zijn eigen kwaliteit uit, dit schept een bijzondere leeromgeving niet alleen voor ons als team maar ook voor de kinderen. Wij dienen dagelijks de continuïteit te waarborgen niet alleen voor de kinderen maar ook voor een aantal van onze medewerkers.

 

Wij zijn trots dat we elkaar als team accepteren om hoe en wie we zijn en van elkaar de ruimte krijgen om te mogen leren. Op deze wijze geven wij het jonge kind een belangrijke les mee, dat we in de wereld te maken hebben met diverse culturen, achtergronden, wensen, dromen en doelen. Het hoofddoel van de vlindertuin het mogen worden tot wie we zijn dragen we in alle lagen door naar de kinderen.